Σπάνιες Ράτσες

Είναι οι καθαρόαιμες φυλές πτηνών που υπάρχουν σε μικρό αριθμό σ’όλο τον κόσμο κι αποτελούν το καμάρι του αγροκτήματός μας. Υπάρχουν εκατοντάδες καθαρόαιμες φυλές, από κότες μικρές και μεγάλες, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη ομορφιά η κάθε μία.

Οι πρώτοι γεννήτορες εκκολάφθηκαν από αυγά που φέραμε από την Αγγλία, όπου το χόμπι
των σπάνιων φυλών είναι πολύ διαδεδομένο. Τα πτηνά μας είναι χωρισμένα ανά φυλή, σε μικρές οικογένειες, με δικό τηςχώρο η κάθε μία, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής διαβίωση και η σωστή αναπαραγωγή.

Επιλέξτε κάποια από τις παρακάτω σπάνιες ράτσες της φάρμας μας για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
Brahmas
cochin
silky
sussex
Leghorn

Τηλεφωνήστε μας στο 6972-327136, για να μάθετε ποιες ράτσες υπάρχουν διαθέσιμες αυτή την εποχή.