Κότες - Αυγά

Στο αγρόκτημα Αύρα, διαθέτουμε φυλές που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο κι επιλέχθηκαν για
την αντοχή τους στις ξηροθερμικές συνθήκες του τόπου μας και στις απαιτήσεις της ελεύθερης βοσκής. Όλες μας οι κότες ανήκουν στην κατηγορία «απεριόριστης ελευθέρας βοσκής», με ηλικία σφαγής μετά τις 100 ημέρες ζωής, χωρίς ποτέ να περιοριστούν ή να εγκλειστούν σε κλωβούς πάχυνσης. Βόσκουν ελεύθερες στο κτήμα όλη την ημέρα.

Καμαρώνουμε για την ποιότητα και την νοστιμιά των προϊόντων μας γιατί το κρέας τους είναι απλά ασύγκριτο, όσο για τ’αυγά τους, θα σας φέρουν μνήμες από τ' αυγά της γιαγιάς!

Προσφέρουμε επίσης κρεατοπούλια, καθώς και πουλάδες για αυγό σε όποιον επιθυμεί να φτιάξει ένα κοτέτσι στην αυλή του. Τα πτηνά μας είναι πλήρως εμβολιασμένα με την φροντίδα ειδικού Πτηνολόγου-Κτηνιάτρου.